Van Oostrom, Frits P.

Frits van Oostrom studeerde Nederlandse taal- en letterkunde te Utrecht en promoveerde daar in 1981 cum laude bij W.P. Gerritsen. In 1982 werd hij in Leiden benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de Romantiek, een positie die hij bekleedde tot 2002. In Leiden was hij de oprichter van het onderzoekscentrum NLCM, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, waar meer dan 30 jonge onderzoekers promoveerden en tal van publieksgerichte activiteiten werden ondernomen. In 1999 verbleef Van Oostrom als gasthoogleraar op de Erasmus Chair aan Harvard University. In 2002 werd hij benoemd als eerste universiteitshoogleraar te Utrecht, waar hij op 12 mei 2023 als emeritus afscheid nam. Naast zijn (medio)neerlandistische werk is Van Oostrom bestuurlijk actief geweest als onder meer decaan van de Leidse letterenfaculteit, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en voorzitter van het landelijk Regieorgaan Geesteswetenschappen. Ook was hij voorzitter van de commissie die in 2006 de Canon van Nederland met zijn vijftig vensters presenteerde. Van Oostrom ontving vele prijzen en onderscheidingen, zoals de Wijnaendts Francken Prijs, de Keizer Karel Prijs, de Gouden Penning van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgiƫ, de AKO Literatuurprijs en de Spinozaprijs, alsmede drie eredoctoraten. Samen met Frank Willaert ontving hij de Fleerackers Prijs voor Vlaams-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking.

Selectieve bilbiografie

‘De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk.’ (2023)

‘Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode.’ (2017)

‘Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur van 1300 tot 1400.’ (2013)

‘Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300.’ (2006)

‘Maerlants wereld.’ (1996)

‘Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.’ (1987)

‘Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.’ (1981)

Link naar uitgebreide bibliografie: fritsvanoostrom.nl/publicaties/.