Van Vaeck, Marc

Marc van Vaeck (1959) is hoogleraar aan de KU Leuven en een internationaal gerespecteerde expert wat betreft de literatuur uit de zestiende en zeventiende eeuw. Vooral op het gebied van de emblemataliteratuur is zijn expertise bijzonder groot. In zijn interdisciplinaire benadering besteedt hij niet alleen aandacht aan literatuur, maar ook aan schilder- en boekdrukkunst. Zijn werk leidde reeds tot vele vernieuwende inzichten m.b.t. de Zuid-Nederlandse letterkunde van de zeventiende eeuw.