Vandekerckhove, Reinhild

Reinhild Vandekerckhove (1969) is hoofddocent Nederlandse taalkunde en sociolinguïstiek aan de Universiteit Antwerpen. Als wetenschapster zet zij de rijke traditie van de dialectologie in het Nederlandse taalgebied voort, maar ze verrijkt die traditie ook met nieuwe onderzoeksthema’s. Terwijl ze aanvankelijk vooral structurele en sociale aspecten van dialectverandering blootlegde (in het bijzonder van het West-Vlaams) heeft ze haar onderzoeksterrein inmiddels verbreed naar andere variëteiten van het Nederlands, zoals de chattaal van Vlaamse tieners.