Vandeweghe, Willy

Willy Vandeweghe (Brugge, 1948) is doctor in de Germaanse Filologie (Nederlandse Taalkunde). Na twee jaar als lesgever in het Gentse stadsonderwijs, begon hij in mei 1972 als assistent van prof. Vanacker, hoogleraar Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie aan de Rijksuniversiteit Gent. In februari 1981 trad hij in dienst bij de Hogeschool voor Vertalers en Tolken, later Mercator Hogeschool en vanaf 2001 onderdeel van de Hogeschool Gent (in 2013 ingekanteld in de UGent). Hij was daar achtereenvolgens docent en hoogleraar Nederlands en daarnaast ook verantwoordelijke Kwaliteitszorg. Hij is gepensioneerd in januari 2009. Hij is lid van de KANTL sinds 2005 en lid van de Bestuurscommissie sinds 2007. Hij was voorzitter in 2010 en is vast secretaris sinds 1 december 2011.
Zijn wetenschappelijk onderzoek betreft de Nederlandse taalkunde, met name syntaxis, semantiek en pragmatiek. Zijn proefschrift, waarvoor hij in 1986 de Wetenschappelijke prijs van de KANTL ontving, verscheen in 1992 als publicatie van de KANTL, onder de titel ‘Perspectivische evaluatie in het Nederlands. De partikels van de AL/NOG/PAS-groep’. Het behandelt de semantiek en pragmatiek van partikels in het Nederlands, meer bepaald de aspectuele partikels ‘al’, ‘nog’, ‘nog niet’, ‘niet meer’. Behalve in de Nederlandse taalkunde heeft hij zich sinds 2000 ook verdiept in de Vertaalwetenschap. Een project dat hem op dit ogenblik bezighoudt, is de syntactische status van het zgn. voorzetselvoorwerp, en met name het paradigma van predicaten die zich met een voorzetselobject verbinden. Naast talloze artikels over uiteenlopende (meestal) taalkundige onderwerpen, schreef hij ook twee handboeken voor het hoger onderwijs: ‘Grammatica van de Nederlandse zin’ (2000, intussen toe aan een achtste, herziene druk 2013), en een inleiding tot de vertaalwetenschap, met als titel ‘Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie’ (2005).

Selectieve bibliografie

Vandeweghe, Willy (1996). ‘Perspectivische evaluatie in het Nederlands. De partikels van de AL/NOG/PAS-groep’. Gent: KANTL.

Vandeweghe, Willy (2000). ‘Grammatica van de Nederlandse zin’ (achtste, herziene druk 2013). Leuven: Garant.

Vandeweghe, Willy (2005). ‘Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie’. Gent: Academia Press.

Volledige bibliografie:
lib.ugent.be/nl/catalog?q=%22Willy+Vandeweghe%22&search_field=author