Vervaeck, Bart

Bart Vervaeck (Mortsel, 1958) studeerde Germaanse filologie (Nederlands-Engels) aan de Universiteit Antwerpen (1976-1980) en Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven (1980-1982). Hij promoveerde in 1989 aan de Universiteit Antwerpen bij Paul de Wispelaere op een proefschrift over Willem Brakman. Tot 1994 was hij docent Business English aan VLEKHO. Van 1994 tot 2006 doceerde hij Nederlandse literatuur en Algemene Literatuurwetenschap aan de VUB. Tussen 2006 en 2013 was hij hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de UGent. In 2012-2013 kreeg hij de Francqui-leerstoel aan de KU Leuven. Sinds 2013 is hij als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven, waar hij moderne Nederlandse literatuur en verhaaltheorie doceert. Hij is gespecialiseerd in prozavernieuwingen na 1945 en in narratologie. Samen met Hans Vandevoorde (VUB) en Lars Bernaerts (UGent) leidt hij de SEL-reeks, een reeks studieboeken over de experimentele traditie van de twintigste eeuw. Met Dirk de Geest (KU Leuven), Mary Kemperink (RUG) en Gillis Dorleijn is hij verantwoordelijk voor de Garant-reeks ‘Academisch Literair’. Zijn bekendste publicaties zijn ‘Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman’ (1999) en, samen met Luc Herman (UA), ‘Handboek verhaalanalyse’ (2005). Hij is redactielid van talrijke literaire tijdschriften (o.m. ‘Spiegel der Letteren’ en ‘DW&B’), was jurylid voor verscheidene literaire prijzen (o.m. de Jan Campertstichting en AKO-prijs) en publiceert recensies van hedendaags Nederlandstalig proza in kranten, tijdschriften en online.

Selectieve bibliografie

Vervaeck, Bart (1999/2007). ‘Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman’. Nijmegen: Vantilt.

Herman, Luc & Bart Vervaeck (2001/2005 herziene editie). ‘Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse’. Nijmegen: Vantilt. Vertaald (2005) als ‘Handbook of Narrative Analysis’. Lincoln: University of Nebraska Press.

Vervaeck, Bart (2008). ‘Op zoek naar een mens. Lokien en wij’. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

Vervaeck, Bart (2014). “En garde. Poëtica’s voor een nieuwe roman.” In: ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’, 130/1, 73-95.

Vervaeck, Bart (2014). “Genre in verandering. Vernieuwingen in de naoorlogse Nederlandstalige roman.” In: ‘Spiegel der Letteren’, 56/1, 51-83.

volledige bibliografie:
lirias.kuleuven.be/cv?u=U0040622