Weevers, Theodoor

Zie: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1995, 122-127 (William Woods).