Willaert, Frank

Frank WILLAERT (Veurne, 1952) studeerde Germaanse filologie te Kortrijk en te Leuven (1970-74) en Mediëvistiek te Poitiers (1977-78). Hij was achtereenvolgens werkzaam aan de Universiteit Antwerpen (1974-75), aan de KU Leuven (1975-82) en aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden (1982-84). In 1982 promoveerde hij te Leuven onder leiding van prof. dr. N. de Paepe tot doctor in de Germaanse filologie met een proefschrift over de Strofische Gedichten van Hadewijch. In 1984 werd hij docent (1992 hoogleraar, 2000 gewoon hoogleraar) Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. In 1996 werd hij tot lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verkozen en in 2006 tot buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij maakt deel uit van de redactie van verschillende wetenschappelijke reeksen en tijdschriften en oefent bestuursfuncties uit in diverse wetenschappelijke verenigingen.
Willaerts publicaties handelen vooral over de middeleeuwse mystiek (Hadewijch en Ruusbroec) en de minnelyriek. Voor zijn boek ‘De poëtica van Hadewijch in de Strofische Gedichten’ (Utrecht, HES Publishers, 1984) werd hem in 1988 de ‘Vijfjaarlijkse Prijs van de Vlaamse Provincies voor een monografie’ toegekend. In 2009 verscheen een editie, eveneens met vertaling en commentaar, van de Liederen van Hadewijch (Groningen: Historische Uitgeverij), die in 2012 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden bekroond werd met de driejaarlijkse Kruyskampprijs. Voor zijn onderzoek over de middeleeuwse lyriek ontving Willaert, samen met Grijp, in 2005 de ANV-Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur.

Selectieve bibliografie

Willaert, Frank (1984). ‘De poëtica van Hadewijch in de Strofische Gedichten’. Utrecht: HES Publishers.

Willaert, Frank e.a. (1992). ‘Een zoet akkoord: middeleeuwse lyriek in de Lage Landen’
(Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, 7). Amsterdam: Prometheus.

Willaert, Frank (1996, red.). ‘Hadewijch, Visioenen’. Vertaald door Imme Dros, met een inleiding en een teksteditie door Frank Willaert (Nederlandse klassieken). Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker.

Fraeters, Veerle & Frank Willaert (2009, red.). ‘Hadewijch, Liederen’. Uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters & Frank Willaert, met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp. Groningen: Historische Uitgeverij.

Willaert, Frank (2010). ‘De ruimte van het boek. Literaire regio’s in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen’ (negentiende Bert van Selm-lezing). Leiden: Stichting Neerlandistiek.

Volledige bibliografie:
www.uantwerpen.be/nl/personeel/frank-willaert/publicaties/