Yves T'Sjoen

Yves T’Sjoen (1966) is hoogleraar moderne Nederlandse literatuur en geassocieerd onderzoeker van de vakgroepen Talen en Culturen & Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Hij is voorzitter van de onderzoeksgroep Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika en betrokken bij de onderzoekseenheden Teksteditie Literatuur in Vlaanderen, POWEZIE. Centrum voor poëzie en TRACE (Translation & Culture). Daarnaast is hij als buitengewoon hoogleraar verbonden aan het departement Afrikaans en Nederlands van Universiteit Stellenbosch en deeltijds aangesteld aan de Karelsuniversiteit in Praag. Hij promoveerde in de Germaanse filologie met een door de KANTL uitgegeven historisch-kritische studie van de poëzie van Richard Minne. Zijn omvangrijke publicatielijst bevat onder meer tekstedities. Met Els van Damme bezorgde hij kritische leesuitgaven met werk van onder anderen Albert Bontridder, Victor Brunclair, Cyriel Buysse, René de Clercq, Jos de Haes, Gust Gils, Ivo Michiels, Wies Moens, Hugues C. Pernath, Paul Snoek, Stijn Streuvels, Nic van Bruggen, Karel van de Woestijne, Firmin van Hecke, Marcel van Maele en Marcel Wauters. Zijn publicaties richten zich niet alleen tot zijn collega’s in de letterkundige neerlandistiek, maar ook zeer vaak tot het bredere publiek. T’Sjoen vervult een brugfunctie tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen. Aan de UGent doceert hij Afrikaanse letterkunde, waarover hij geregeld publiceert, is hij actief betrokken bij verenigingen zoals SAVN (Suider-Afrikaanse Vereniging voor Neerlandistiek) en zetelt hij in adviesraden van internationale tijdschriften. Hij is er ook promotor van de leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. Hij engageert zich tevens voor het gebruik van het Nederlands als wetenschapstaal en voor de toekomst van de neerlandistiek. Hij is mede-initiatiefnemer van het Platform voor de Neerlandistiek in Vlaanderen.

Selectieve bibliografie

- Yves T’Sjoen (ed.), Richard Minne. Verzameld werk (Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2006).
- Anna Musschoot, Yves T’Sjoen, L. Jansen & K. Demoen (eds.), Karel van de Woestijne. Verzameld dichtwerk. (Tielt: Lannoo/Delta, 2007).
- Yves T’Sjoen, Aansporingen: essays en reflecties (Leuven: Acco, 2010)
- Carl de Stryker & Yves T’Sjoen (eds.), Leonard Nolens handboek (Gent: Poëziecentrum, 2018).
- Yves T’Sjoen & Carl De Strycker,, ’Zwemmen in talen: Transnationale teksttrajecten’ in Carl De Strycker, Désirée Schyns, Yves T’Sjoen en Kornee van der Haven.(eds.) , Zwemmen in talen: Nederlandstalige poëzie in transnationaal perspectief. Gent: Poëziecentrum 2020, 7-15