auteursgenootschappen

Vanaf 2020 verdeelt de KANTL de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen. 

Vanaf 2020 geeft Literatuur Vlaanderen de opdracht aan de KANTL om de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen te organiseren en ondersteunen. De werking van auteursgenootschappen sluit immers nauw aan bij de missie en expertise van de KANTL.

De KANTL zal ook initiatieven nemen voor een gemeenschappelijke en overkoepelende werking. Op die manier werken Literatuur Vlaanderen en de KANTL aan een geïntegreerd letterenbeleid, dat inspeelt op het versterken van literair erfgoed in Vlaanderen. 

WAT?

Een auteursgenootschap is gericht op de bekendmaking, de actualisering en de studie van de persoon en het werk van een Vlaamse literaire auteur van wie het oeuvre tot het literaire erfgoed behoort. Auteursgenootschappen hebben een duurzame werking en zijn gericht op continuïteit. Ze hebben literaire, sociale en culturele relevantie op bovenlokaal vlak.

Een auteursgenootschap kan voor 2021 een basissubsidie van 750 euro aanvragen. De subsidie is bedoeld om een deel van de algemene werkingskosten te helpen dragen.

Auteursgenootschappen met een uitgebreide werking kunnen een aanvullende projectsubsidie van maximum 1.500 euro aanvragen voor de organisatie van extra activiteiten en realisaties.

WIE KAN AANVRAGEN?

Organisaties met een rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter.

WANNEER AANVRAGEN?

De uiterste datum voor het aanvragen van zowel de basissubsidie als de aanvullende projectsubsidie voor het werkingsjaar 2021 is 1 december 2020.

De subsidiebeslissing wordt ongeveer twee maanden daarna bekendgemaakt.

HOE AANVRAGEN?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier, begrotingsmodel en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement:

Subsidiereglement auteursgenootschappen 2021

Hier vind je de benodigde aanvraagformulieren:

Aanvraagformulier basissubsidie auteursgenootschappen 2021

Aanvraagformulier aanvullende projectsubsidie auteursgenootschappen 2021

WERKINGSVERSLAGEN

Na het werkingsjaar en ten laatste op 1 april van het volgende jaar dient het auteursgenootschap een inhoudelijk en financieel werkingsverslag in.

Hier vind je de benodigde documenten:

Voor auteursgenootschappen gesubsidieerd in 2020:

Werkingsverslag over de basissubsidie van 2020 (in te dienen in 2021)

Werkingsverslag over de projectsubsidie van 2020 (in te dienen in 2021) 

Voor auteursgenootschappen gesubsidieerd in 2021:

Werkingsverslag over de basissubsidie van 2021 (in te dienen in 2022) 

Werkingsverslag over de projectsubsidie van 2021 (in te dienen in 2022)