netwerk

Academies wisselen steeds meer hun ideeën en onderzoeksresultaten met elkaar uit om elkaar te inspireren en te versterken.

Zowel nationaal als internationaal kan de KANTL daardoor rekenen op een sterk netwerk van kleine en grote zusteracademies.

Vlaanderen telt drie Academies. De eerste, die sedert 1998 de naam Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten draagt, bestrijkt alle domeinen van de wetenschapsbeoefening behalve geneeskunde en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde. Voor die twee disciplines zijn er eigen Academies: de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en de KANTL.

Met de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (ARB), de Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB) en de Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique (ARLLF) kent de Franse Gemeenschap van België een parallelle drieledige structuur.

Naast dit nationale netwerk is de KANTL ook lid van ALLEA, het netwerk van All European Academies. ALLEA vertegenwoordigt meer dan 50 academies uit meer dan 40 Europese landen.

Vanuit de Akademie der Künste (Berlijn), een van de oudste Academies in Europa, wordt vanaf oktober 2020 gewerkt aan een netwerk van Europese Academies en andere organisaties die zich specifiek met cultuur bezighouden. De KANTL neemt zich voor om zich ook bij deze European Alliance of Academies aansluiten.