onderzoek: CTB

De KANTL beschikt over een eigen studiecentrum.

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) concentreert zich op talig en literair erfgoed.

Het CTB is voornamelijk actief in de (historische) taal- en letterkunde.

Door talig en literair erfgoed met digitale informatie te verrijken, levert het onderzoekscentrum van de KANTL een bijdrage aan de Digital Humanities.

Ontdek de projecten, de werking en de publicaties van het CTB hier.