Ludo Stynen wint met zijn biografie van Pol de Mont de Leon Elautprijs 2020. Deze wetenschappelijke prijs van de KANTL wordt elke vier jaar uitgereikt voor een werk over de Vlaamse ontvoogding.

De Leon Elautprijs bekroont een studie op het gebied van de culturele Vlaamse Beweging in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Het gaat om een vierjaarlijkse prijs, dat wil zeggen dat de jury voor de prijs 2020 kon selecteren uit alles wat zij binnen het domein in de periode 2016-2019 aan waardevols of vernieuwends, zowel als boek of dissertatie, had opgemerkt.

Ludo Stynen is de laureaat van 2020. Hij is een geroutineerd biograaf. Met de publicatie van Pol De Mont. Een tragisch schrijversleven, dat in 2017 bij Polis verscheen, heeft hij nu vijf biografieën op zijn naam (naast die van de gezusters Loveling, Lode Zielens, Anton Bergmann en Jan Frans Willems). Daarmee heeft hij een ruime kennis opgedaan over een reeks literaire auteurs die ook, in mindere of meerdere mate, een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Vlaamse beweging.

Uit het juryrapport :

'Stynen heeft niet de ambitie het genre van de biografie grondig te vernieuwen. Hij is eerder een klassiek en traditioneel biograaf die zich uitgebreid documenteert en die vooral een scherp oog heeft voor archiefmateriaal. Hij neemt ook telkens de zorg om gewetensvol en met veel doorzettingsvermogen de bestaande literatuur op te zoeken, samen te vatten of te parafraseren [...] De werkzaamheden van Stynen als biograaf getuigen van een onverminderde aandacht voor figuren die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Vlaamse emancipatie. Daardoor alleen al verdient hij bekroond te worden met de prijs. Het levensverhaal van Pol De Mont zet Stynen de kroon op zijn werk. Met zijn vijf biografische boekwerken kan Ludo Stynen worden beschouwd als een waardevolle kroniekschrijver van een aantal vooraanstaande schrijvers die in het Vlaamse culturele ontvoogdingsproces en de natievorming in Vlaams-België een rol hebben gespeeld. De jury heeft geoordeeld dat dit geheel op zich verantwoordt om hem wegens zijn algemene verdiensten voor de studie van de Vlaamse beweging met de Leon Elautprijs 2020 te bekronen.'

Leon Elautprijs