Bert Decorte. Germinal. Documentaire varianteneditie

Bert Decorte. Germinal. Documentaire varianteneditie

Decorte, Bert; editie door Femke Vandevelde en Edward Vanhoutte; met essays van Elke Brems en Dirk De Geest en een voorwoord van Hubert van Herreweghen

Literaire tekstedities en bibliografieën
2012
ISBN 978-90-72474-87-2
€ 35
  Bestel
Bert Decortes debuut Germinal (1937) sloeg vijfenzeventig jaar geleden in als een donderslag bij heldere hemel. De jonge dichter werd door de literaire kritiek prompt gebombardeerd tot 'het eerste phenomeen, het eerste wonderkind' sinds Paul Van Ostaijen. De bundel verwierf op korte tijd een cultstatus waaraan de razende beeldspraak, de afwezigheid van een heldere syntaxis en interpunctie, de bijwijlen erotische atmosfeer, en de veelvuldige hantering van klassieke versvormen niet vreemd waren. Germinal is niet alleen van belang vanwege zijn poëtische kwaliteiten. De verschillende opvattingen over de kwaliteiten van de bundel culmineerden in een tegenstelling tussen Vlaamse en Nederlandse critici die uiteindelijk tot de opheffing van het tijdschrift Forum zou leiden. Decorte werd er immers van beschuldigd met het gedicht 'De Ruiters' Rimbauds 'Le Bateau ivre' te hebben geplagieerd. Germinal werd sindsdien nooit meer integraal, met dezelfde tekst en dezelfde ordening, gepubliceerd. Vanaf de opname van de bundel in Eerste Gedichten (1948) voegde Decorte interpunctie en hoofdletters toe, organiseerde hij de gedichten in cycli, voegde hij een gedicht toe, en liet hij enkele gedichten achterwege. In de latere verzamelbundels is slechts een selectie uit het debuut opgenomen, met minieme woordvarianten. Met deze documentaire varianteneditie van Germinal krijgen de poëzielezer en de literatuurwetenschapper een wetenschappelijk verantwoorde uitgave in handen. In het eerste deel wordt de oorspronkelijke dichtbundel opnieuw uitgegeven. Het tweede deel bevat de wetenschappelijke commentaar: de verantwoording; een overzicht en beschrijving van de primaire bronnen; de variantenstudie; een essay over de ontstaans-geschiedenis en de receptie van de bundel; de contemporaine kritieken; biografische notities en twee essays van Elke Brems en Dirk De Geest over de poëtica en de ontwikkeling van de dichter Bert Decorte.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.