De Nederlandse en Friese subjectsmarkeerders: geografie, typologie en diachronie

Dit boek presenteert een exhaustief overzicht van de variatie in subjectsmarkeerders, zoals die aan het begin van de 21ste eeuw aangetroffen wordt in de Nederlandse en Friese dialecten. De variatie wordt beschreven met behulp van 89 dialectkaarten, die de spreiding weergeven van de vervoegingsuitgangen, doffe en volle pronomina in het Nederlands en het Fries. Hierbij komen verschijnselen aan bod zoals het gebruik van niet-standaardtalige vervoegingsuitgangen (bv. in ik leven of wij leeft), voornaamwoorden (bv. wulder i.p.v. wij), of bijzondere subjectsherhalingsconstructies (bv. Pol heeft hij dat gedaan). Het is de eerste studie over het Nederlands waarin de diverse typen subjectsmarkeerders samen behandeld worden, en één van de eerste dergelijke studies wereldwijd. Elk fenomeen wordt historisch geduid en tegen een taaltypologische achtergrond belicht.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.