Een verre vrouw van taal. Over Gerrit Achterberg, zijn dichterschap, zijn leven en zijn interpreten.

Een verre vrouw van taal. Over Gerrit Achterberg, zijn dichterschap, zijn leven en zijn interpreten.

De Jong, Martien J.G.

Studies op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur
2000
ISBN 978-90-72474-51-3
€ 10
  Bestel
De meest becommentarieerde dichter in de moderne Nederlandse letterkunde is Gerrit Achterberg (1905-1962), die door veel bewonderaars wordt beschouwd als een uniek fenomeen. Martien J.G. de Jong bewijst dat Achterberg Nederlandse voorlopers heeft en dat zijn dichterschap aansluit bij dat van de zangers die aan de bakermat stonden van de Europese dichtkunst: de Provençaalse troubadours. Ook plaatst hij Achterbergs poëzie in de veel oudere en bredere traditie van de bijbel en het door etnologen en psychologen beschreven prelogisch denken van primitieve en archaïsche samenlevingen. Volgens de auteur wilde Achterberg de oorspronkelijke gelijkenis herstellen van de mens met zijn scheppende God uit het Boek Genesis. Dat moest gebeuren in een mythische wedergeboorte, door vereniging met de alles overheersende Moedergodin als maagdelijke geliefde. Deze archetypische achtergrond verhindert De Jong niet tegelijkertijd oog te hebben voor concrete biografische gegevens die bepalend waren voor de genese van Achterbergs gedichten. Het verstaan en genieten van poëzie wordt in dit boek beleefd als een complexe creatieve activiteit, met inzet van al het denken, weten en voelen van de lezer.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.