Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel IV (afl. 3) De consonanten

Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel IV (afl. 3) De consonanten

De Wulf, Chris, Jan Goossens en Johan Taeldeman

Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie en filologie
2005
ISBN 978-90-72474-61-2
€ 110
  Bestel
Dialectatlassen van het Nederlandse taalgebied bestaan al decennia; dit is echter de eerste die gebaseerd is op een systematisch opgestelde vragenlijst waarin de hele interne taal-geschiedenis van het Nederlands een neerslag heeft gevonden. Tussen 1979 en 1994 is deze vragenlijst met steun van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (het Meertens Instituut, Nederland) en van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Belgiƫ), op 574 plaatsen zowel in Nederland als in Vlaams-Belgiƫ en Frans-Vlaanderen afgevraagd. Daarna is het materiaal door een beperkt aantal transcribeurs voor wetenschappelijk onderzoek gereed gemaakt. Het beperkte aantal streng geselecteerde medewerkers is een garantie voor de homogeniteit van de gegevens In 1998 verscheen de eerste aflevering (deel I), gewijd aan het korte vocalisme in gesloten lettergreep, in 2000 de tweede aflevering met daarin deel II, gewijd aan de vocaalverlenging (Westgermaanse korte vocalen in open lettergreep) en deel III, gewijd aan de evolutie van de Westgermaanse lange vocalen en diftongen. Deze derde en laatste aflevering omvat deel IV, dat het consonantisme behandelt. Het uitgangspunt is in dit deel anders dan in de vorige, waar een indeling op basis van het Westgermaanse vocalisme een stevige en betrouwbare basis vormde. Hier is geopteerd voor het stadium dat in het Vroegmiddelnederlands bereikt was, en dat, afgezien van een paar domeinen (b.v. dat van de h-wegval) nog redelijk homogeen in het hele taalgebied bestond. De volgorde wordt fundamenteel bepaald door de indeling in articulatieklassen: occlusieven - fricatieven - nasalen - liquidae - glides. Daarbinnen wordt thematisch gewerkt (b.v. de problematiek van einddeletie, van epenthesis, enz.) De tekenkeuze op de 216 zwart-wit- kaarten is volledig opnieuw ontwikkeld vanuit de noden van de behandelde problematiek. De kaartbeelden worden in een omstandig commentaar toegelicht, waarbij ook een bibliografie voor verder onderzoek wordt opgenomen.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.