Gerard Walschap. Kritisch werk 1922-1926

Gerard Walschap. Kritisch werk 1922-1926

Van der Aa, Manu

Literaire tekstedities en bibliografieën
2006
ISBN 978-90-72474-63-6
€ 10
  Bestel
Gerard Walschap was niet alleen een belangrijk prozaschrijver, zijn rol als criticus in de periode 1920-1940 kan moeilijk overschat worden. Jammer genoeg is een deel van die kritische geschriften moeilijk bereikbaar voor onderzoekers en het geïnteresseerde lezerspubliek. De tijdschriften waarin ze gepubliceerd werden, zijn immers slechts op enkele plaatsen bewaard en, zoals in het geval van Het Vlaamsche Land, alleen op microfilm raadpleegbaar. Daarom werd aan de Universiteit Antwerpen een project opgezet dat moet leiden tot de publicatie van alle kritische teksten die met zekerheid aan Walschap toegeschreven kunnen worden. Een volledige editie van deze kritieken zal een verduidelijkend licht werpen op enerzijds Walschaps evolutie als prozaschrijver en voorvechter van de prozavernieuwing in de Vlaamse literatuur en anderzijds op Walschaps levensbeschouwelijke evolutie én op het verband tussen de twee. In het eerste deel van deze editie zijn alle kritieken, die Gerard Walschap in verschillende tijdschriften tussen 1922 en 1926 publiceerde, opgenomen. In een inleidend literair-historisch essay, "Gerard Walschap en Het Vlaamsche Land", geeft bezorger Manu van der Aa een eerste beschrijving en duiding van Walschaps beginnende en zich ontwikkelende kritische arbeid.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.