Guido Gezelle. Opbouw en analyse van zijn Bastaardwoordenboek

De schrijfster heeft haar eerste bevindingen met betrekking tot het Bastaardwoordenboek van Gezelle al eerder meegedeeld. Ditmaal brengt ze een volledige weergave van de ca. 6000 fiches die tezamen het Bastaardwoordenboek vormen. Gezelle zelf heeft die aparte verzameling, die een onderdeel vormt van de totale Woordentas (ca. 140.000 fiches), de titel Bastaardwoordenboek meegegeven, blijkens het etiket op de oorspronkelijke dozen. Het was niet de eerste keer dat Guido Gezelle jacht maakte op vreemde indringers in de taal. In Loquela en elders vindt men lijstjes en uitspraken in die zin. Als nieuw benoemd lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie stelde hij een prijsvraag voor die de 'schuimwoorden' zou behandelen. De uitgave kwam niet van de pers. Nu, ruim 100 jaar na die mislukking, verschijnt het overzicht van wat Guido Gezelle in vele jaren aan 'vreemdelingen' bijeengebracht heeft. In de uitgave wordt ook elke verwijzing naar een Nederlandse/Vlaamse tegenhanger geverifieerd in de 'grote' Woordentas.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.