Het Gentse Dialekt : klank- en vormleer

Van de Gentenaar Jan Oscar de Gruyter is vrij algemeen bekend dat hij een pioniersrol gespeeld heeft in de ontwikkeling van het toneelleven in Vlaanderen. Nauwelijks bekend is echter dat De Gruyter in 1907 tot doctor in de Germaanse Filologie promoveerde op een proefschrift over de klank- en vormleer van het Gentse dialect. Dit proefschrift biedt uiteraard een grondige kijk op het Gents van 100 jaar geleden. Door allerlei niet meer te achterhalen omstandigheden is deze studie nooit uitgegeven. Toen men enige tijd geleden echter de hand kon leggen op De Gruyters manuscript, werd besloten dit prachtig werk alsnog in boekvorm bij een breder publiek te brengen, net 100 jaar na zijn ontstaan. Johan Taeldeman bezorgde de tekst en voorzag die van kritisch commentaar. Roland Wissaert nam een boeiende fotocollage over Gent anno 1907 voor zijn rekening en van Jaak Van Schoor en Paul De Loore zijn twee interessante artikelen opgenomen over De Gruyters leven en toneelwerk.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.