Het gewicht van de auteur. Stylometrische auteursherkenning in Middelnederlandse literatuur.

Het gewicht van de auteur. Stylometrische auteursherkenning in Middelnederlandse literatuur.

door Mike Kestemont

Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde
2013
ISBN 9789072474919
€ 35
  Bestel
In de digitale geesteswetenschappen (Digital Humanities) trachten onderzoekers het auteurschap van anonieme teksten met behulp van kwantitatieve methodes te achterhalen. Onderzoek wijst uit dat schrijvers vaak een unieke stijl hanteren, die met de hulp van computers kan worden herkend. Aangezien de Middelnederlandse literatuur rijk is aan anonieme teksten, zou ons inzicht in haar ontwikkelingsgang er sterk op vooruitgaan als wij een aantal van deze teksten zouden kunnen toeschrijven aan bekende auteurs. Het gewicht van de auteur biedt voor het eerst in ons taalgebied een toegankelijke inleiding tot computatio-nele auteursherkenning en gaat in op de mogelijkheden én moeilijkheden die zich voordoen wanneer men deze technieken toepast op historische teksten.

Download een PDF versie van deze publicatie.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.