Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen

Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen

Willaert, Frank (red.)

Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde
2010
ISBN 978-90-72474-83-4
€ 25
  Bestel
Was het Gruuthuse-handschrift tot voor enkele jaren een van de minst toegankelijke literaire monumenten uit onze middeleeuwse letterkunde, dan is het sinds de geruchtmakende aankoop door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het voorwerp geworden van intensieve studie en een levendig wetenschappelijk debat. In het boek Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank doen specialisten uit verschillende disciplines verslag van de nieuwste inzichten waartoe hun onderzoek hen heeft gebracht. Uiteraard zijn hun conclusies niet altijd eensluidend: het Gruuthuse-handschrift blijft ook nu nog een onderwerp voor wetenschappelijke controverse en heeft zijn geheimen nog lang niet allemaal prijsgegeven. Maar toch hebben we nu een veel beter zicht op de wordingsgeschiedenis van het handschrift, op zijn plaats in de West-Europese muziekgeschiedenis en op de ideologische discussies van omstreeks 1400 die in zijn teksten zijn neergeslagen. Wellicht hebben we zelfs een begin van antwoord op de intrigerende vraag wie Egidius wel mag zijn geweest, en of de naam van het handschrift niet het resultaat is geweest van een handige mystificatie. Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen bevat de vaak sterk uitgebreide en aangepaste tekst van de lezingen die op het gelijknamige KANTL-colloquium van 30 november 2007 zijn gehouden.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.