Het pacht- en cijnsboek bekend als het Vorwaerden bouck van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Oudenaarde (1385-1411)

Het pacht- en cijnsboek bekend als het Vorwaerden bouck van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Oudenaa

Castelain Rik en Van Durme, Luc

Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie en filologie
2002
ISBN 978-90-72474-48-3
€ 10
  Bestel
De uitgave van het Vorwaerden bouck komt tegemoet aan een oude wens van wijlen pof. dr. Marcel Hoebeke, die van het middeleeuwse Oudenaards zijn studieterrein had gemaakt. Hij putte er zelf rijkelijk uit bij het samenstellen van zijn De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde (1968), maar ook onderzoekers uit het niet-linguïstische kamp betrokken in het verleden herhaaldelijk belangwekkende gegevens uit het document. Een integrale teksteditie volgens de regels van de diplomatiek werd dus al een hele tijd als een noodzaak aangevoeld. Als 'onvervalst streekproduct' is het Vorwaerden bouck een eersterangsbron voor onze kennis van het Middelnederlands van omstreeks 1400. Het is tevens een ware mijn op antroponymisch en toponymisch gebied. Verder is het een schatkamer voor de studie van de middeleeuwse landbouweconomie in het algemeen en van de structuur en exploitatie van het domein van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van Oudenaarde in het bijzonder. Behalve neerlandici, naamkundigen en historici met belangstelling voor agrarische geschiedenis zullen genealogen hun voordeel doen met deze uitgave. Een namenregister en een glossarium maken van het geheel een nuttig en toegankelijk instrument.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.