Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914)

Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschrift

Vandenbussche, Liselotte

Studies op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur
2008
ISBN 978-90-72474-79-7
€ 30
  Bestel
'Keer tot uw haaknaald en uw piano terug; kijk ook eens - ge zijt immers verloofd? - in keuken en kelder; ga veel wandelen; leer raketspelen en den volgenden winter schaatsenrijden; en neem elken morgen een stortbad. Geloof mij, dat is vrij wat gezonder dan politieke brieven schrijven - voor u en voor de Vlaamsche zaak allebei'. Met die woorden probeerde de Nederlander Willem Zuidema in 1891 een zekere Elvire van het schrijven af te houden. Zijn uitspraak toont dat het optreden van vrouwen op het openbare toneel niet vanzelfsprekend was aan het einde van de negentiende eeuw. Toch was niet iedereen die mening toegedaan. Heel wat vrouwen werden aangemoedigd om zich in het literaire veld te begeven en schrijfsters als Johanna Courtmans-Berchmans of Virginie Loveling genoten wel degelijk een groot prestige. Dat vrouwen zich niet altijd door dergelijke raadgevingen lieten intimideren, zien we in het antwoord van Elvire: 'Ik dank u voor uw raad, niet meer te schrijven. Het is mij een waar genot, de gelegenheid te vinden hem niet te volgen'. In het eerste deel van dit boek wordt onderzocht hoe het werk van vrijzinnige vrouwen in Vlaamse tijdschriften werd ontvangen. Het tweede deel belicht de economische achtergrond, de opleiding en de netwerken van de publicerende vrouwen. Het sluitstuk van het boek gaat na hoe vrouwen als Virginie Loveling, Hélène Swarth en de onbekende Siska van Daelen zich in de literaire wereld manifesteerden. Het veld der verbeelding diept niet alleen onbekende bijdragen en illustere figuren uit de geschiedenis op, maar stelt ook bekende vrouwen in een nieuw daglicht. Het is een verhaal over een cruciale fase in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, dat aangeeft hoeveel onontgonnen en veelzijdige vrouwenverhalen er in het literaire veld te vinden zijn.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.