Hier namaels seldijt bat verstaen' Vertellerscommentaar in de Middelnederlandse ridderepiek

Hier namaels seldijt bat verstaen’ Vertellerscommentaar in de Middelnederlandse ridderepiek

Faems, An

Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde
2006
ISBN 978-90-72474-66-7
€ 10
  Bestel
In Hier namaels seldijt bat verstaen behandelt An Faems een aspect van de middeleeuwse verteltechniek: het vertellerscommentaar in Middelnederlandse ridderromans. De verhalen in die romans worden geregeld onderbroken door expliciete uitspraken van de vertelinstantie, die betrekking hebben op het vertelde of op het vertellen zelf en die de receptie van het verhaal begeleiden. In de inleidende hoofdstukken staan de concepten 'vertelinstantie' en 'vertellerscommentaar' centraal. Daarbij gaat veel aandacht naar de specifieke context van de Middelnederlandse ridderromans en naar de verschillende factoren die de manifestaties van de vertelinstantie kunnen bepalen. Zo is het ic in de tekst gelaagd: het vertolkt niet alleen de opvattingen van de verteller, maar soms schemeren ook die van bijvoorbeeld de bewerker, vertaler of kopiist door, bovendien is het een 'rol' die door een voordrachtskunstenaar ten gehore kan worden gebracht. De kern van de studie bestaat uit een uitvoerige bespreking van de verschillende soorten vertellerscommentaar in een zeventigtal (soms fragmentarisch overgeleverde) Middelnederlandse romans: overgangsformules, aandachtsformules, vooruit- en terugverwijzingen, brevitasformules, bronverwijzingen en waarheidsbetuigingen, oordelen en didactische commentaren. Bij de analyse worden zowel vorm, inhoud en context verdisconteerd als de diverse functies die het commentaar kan vervullen. De afsluitende hoofdstukken bieden aanzetten om de analyses meer reliëf te geven door na te gaan hoe parameters als auteur, (sub)genre, datering of (voor vertaalde teksten) de relatie tot het commentaar in de brontekst het voorkomen van vertellerscommentaar zouden kunnen beïnvloeden. De studie wordt gecompleteerd door een CD-rom, die onder meer de volledige materiaalverzameling bevat.

Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.