Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde in de 19de eeuw. Deel 2

Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde in de 19de eeuw. Deel 2

Deprez, Ada, Walter Gobbers en Karel Wauters (red.)

Studies op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur
2001
ISBN 978-90-72474-39-1
€ 10
  Bestel
Met deze Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw wil de redactie alvast ten dele de leemte vullen die in Baurs Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden gebleven was door het uitblijven van het aan de Vlaamse negentiende eeuw te wijden Deel VIII. Behalve vroeger geschreven teksten, die voor deze uitgave aangepast en vooral geactualiseerd werden, worden de lezer ook volledig nieuwe hoofdstukken aangeboden. Het werk is uitgesproken sociologisch en comparatistisch georiënteerd en behandelt de literaire productie uit de periode tussen 1815 en 1886 - van classicisme tot beginnend modernisme - systematisch volgens genres. Bij het verschijnen van het eerste deel van de Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw werd een vervolgdeel als complement aangekondigd. Intussen is gebleken dat de te behandelen stof over drie delen gespreid moet worden. Het eerste deel omvat een brede inleiding, waarin W. Gobbers de socio-culturele achtergronden van onze negentiende-eeuwse literatuur schetst en die binnen het internationale geestelijke en artistieke tijdsklimaat situeert. Daarna brengt K. Wauters een gedetailleerde analyse van het Vlaamse fictionele proza van Conscience tot Loveling. Het tweede deel bestaat uit drie lijvige bijdragen, waarin de uitgangspunten en principes, uiteengezet in het eerste deel, verder toegepast worden. Het begint met een bijdrage over "Kritiek en betoog" van de hand van W. Gobbers en brengt dan een overzicht van de Franstalige literatuur geschreven door Vlamingen (Chr. Berg). Tenslotte behandelt J.J.M. Westenbroek Gezelle en de West-Vlaamse school. Elk hoofdstuk bevat een selectie uit de bibliografie i.v.m. het onderwerp en het boek sluit af met een alfabetisch register van persoonsnamen. In het derde en laatste deel worden drie omvangrijke studies samengebracht. Els Witte opent de bundel met een boeiende sociologische doorlichting van de 19de-eeuwse Vlaamse literatorenklasse. De bijdrage over de poëziebeoefening van de hand van Ada Deprez omvat niet alleen een representatieve galerij van 21 dichtersportretten (van Willems tot De Mont), maar biedt bovendien een bijzonder rijke documentatie met betrekking tot het genootschaps- en tijdschriftenwezen in het toenmalige Vlaanderen. In het derde hoofdstuk ten slotte zorgt Frank Peeters voor een primeur, aangezien een overzicht van deze omvang van onze toneelletterkunde en van het theaterleven in de 19de eeuw in Vlaanderen tot dusver in onze handboeken ontbrak. De bundel sluit met een reeks bibliografische "Addenda', bedoeld als aanvulling én actualisering van de algemene "Bibliografie" die de lezer in deel 1 aantreft.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.