"Ik hoop dat ik stoor" De Poëzie van Jan G. Elburg (1919-1992)

“Ik hoop dat ik stoor” De Poëzie van Jan G. Elburg (1919-1992)

Bormans, Peter

Studies op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur
2004
ISBN 978-90-72474-57-5
€ 10
  Bestel
De studie over de poëzie van Jan G. Elburg behandelt het hele werk en vormt zodoende een eerste inleiding tot het werk van de auteur. Daarbij ligt de nadruk op de ontwikkelingen in het werk (Elburg debuteerde met een aantal bundels 'klassieke' verzen en ontwikkelde zich geleidelijk tot één der hoofdfiguren van de Beweging van Vijftig) en op de continuïteit. Vergelijkingen met generatiegenoten als Kouwenaar en Claus liggen voor de hand: zij benadrukken de specificiteit en de authenticiteit van Elburgs werk, zijn 'eigen stem'. Daarnaast wordt aangetoond dat het werk van Elburg best bestudeerd wordt aan de hand van een aantal literatuurhistorische concepten zoals: hermetisme, maniërisme e.a. Dan blijkt ook dat Elburg, zoals zijn generatiegenoten trouwens, tot een brede Europese traditie behoort van extreem taalgevoelige dichters (men denke aan Huygens of Gongora), die in heel Europa een sterke invloed hebben uitgeoefend (ook het surrealisme, waar Elburg zich sterk mee verbonden voelde, ligt in die lijn). De studie wil zo een aanzet zijn om bepaalde delen verder uit te werken, in meer gedetailleerde studies, in de grondigere behandeling van deelaspecten.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.