In duizenden varianten. Historisch-kritische uitgave van Richard Minnes gedichten.

T'Sjoen, Yves

Literaire tekstedities en bibliografieën
2003
ISBN 978-90-72474-52-0
€ 10
  Bestel
Naar het voorbeeld van de historisch-kritische editie van Martinus Nijhoffs gedichten (uitgegeven in "Monumenta Literaria Neerlandica"), die in meer dan één opzicht als leidraad voor de Minne-uitgave heeft gediend, omvat het eerste deel van de varianteneditie In duizenden varianten de leesteksten van alle gedichten die Richard Minne geschreven heeft. Het tweede deel van de variantenstudie bevat het commentaar. Behalve een tekstverantwoording is er, in negentien hoofdstukken, de "Ontstaans- en publicatiegeschiedenis" van Minnes poëzie. Op basis van de bewaarde brieven van Minne, Herreman en Roelants is een reconstructie van de wordingsgeschiedenis van Minnes dichtbundel In den zoeten inval (1926/1927) en van zijn verspreid gepubliceerde, ongebundelde en onuitgegeven poëzie in het algemeen gemaakt. In het derde deel ("Apparaat") worden de variante lezingen per teksteenheid, eigenlijk per versregel, in een chronologische volgorde gepresenteerd. Het variantenapparaat is progressief ingericht. Dit betekent dat de vroegst overgeleverde versie als eerste vermeld wordt en dat er een chronologische ordening is van alle geautoriseerde versies. Het apparaat bevat onder het kopje "varianten en correcties" alle geautoriseerde wijzigingen en ook alle "voorstellen tot correctie" van vrienden-redacteurs. In de synopsis is een reeks noten opgenomen: elementen van brieven, referenties aan bloemlezingen en bundels met vertaalde gedichten, expliciete uitspraken van Minne over specifieke gedichten, eventuele thematische bronnen, bibliografische referenties van journalistieke bijdragen van Minne en een selectieve lijst van secundaire bronnen waarin interpretaties van het specifieke gedicht voorkomen.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.