Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands - Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden

Middeleeuwse oorkonden verraden een schat aan dialectvariatie. Ze vormen de bron van dit referentiewerk, dat door vakgenoten vóór het verschijnen al monumentaal wordt genoemd.

Deze atlas is meer dan een klankatlas van het veertiende-eeuwse Nederlands. Het is ook een atlas van de Nederlandse vocaalontwikkeling en een studie over het Nederlandse grafeemgebruik. Zo omvat deze publicatie kaartcommentaren bij individuele historische klanken en behandelt ze ook uitgebreid de spelling van het Middelnederlands met Latijnse letters. Deze atlas is bovendien een multimediaal werk: het gedrukte tekstgedeelte wordt geïllustreerd door een online beschikbaar kaartgedeelte.
Deze overzichtelijke atlas vormt een onmisbaar naslagwerk voor wie zich met dialectfonologie (diachroon of synchroon) bezighoudt.

De Klankatlas is een multimediaal naslagwerk. Tekst, duiding en commentaren zijn verzameld in een mooi uitgegeven, gebonden boek. De bijhorende kaarten, excerpten en andere bijlagen zijn hier online te raadplegen. De kaartgedeeltes (deel II en III) kunnen ook (gedeeltelijk of afzonderlijk) in boekvorm bij ons besteld worden. Stuur ons een mailtje bij interesse.

 

Over de auteur

Chris De Wulf is vakcoördinator en docent Nederlandse filologie aan de Universität Zürich.

 

Bestel het boek online (bij onze partner Leuven University Press).

Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.