Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 (2 volumes met CD-rom)

Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 (2 volumes met CD-rom)

De Bruin, Martine, Johan Oosterman e.a.

Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden
2001
ISBN 978-90-72474-42-1
€ 10
  Bestel
Dit monumentale boekwerk in twee banden met CD-rom omvat in beginsel de beschrijving van alle Nederlandstalige liederen bewaard in bronnen tot 1600: in totaal 7.621 verschillende liedteksten en 1.158 verschillende melodieën. Het aantal geregistreerde varianten loopt in de tienduizenden. In totaal werden 787 bronnen geïnventariseerd (265 handschriften en 522 drukken). De CD-rom vergemakkelijkt het doorzoeken van het repertorium via de meest diverse ingangen (auteur, genre, melodie, strofeschema enz.) en bevat ook de transcripties van ruim 2000 liederen. Als 'extraatje' bevat hij een opname van alle 150 Souterliedekens. Het werk aan het repertorium duurde acht jaar (1993-2001). Het was een samenwerkingsproject in het kader van het Vlaams-Nederlands Comité voor Nederlandse Taal en Cultuur. De projectleiding lag bij Louis Peter Grijp en Frank Willaert. Er kwam een grote hoeveelheid onbekende bronnen en liederen aan het daglicht, waaronder de oudste versie van het Wilhelmus en het tot dusverre enig bekende lied van de Antwerpse dichteres Anna Bijns.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.