Snoeijmes der Vlaemsche Tale. Een anonieme tekst over taalkunde uit de achttiende eeuw.

Snoeijmes der Vlaemsche Tale. Een anonieme tekst over taalkunde uit de achttiende eeuw.

Naar het handschrift uitgegeven en ingeleid door Rik Vosters & Gijsbert Rutten

Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden
2013
ISBN 978-90-72474-89-6
€ 39.5
  Bestel
Het tot voor kort verloren gewaande manuscript van het Snoeijmes der Vlaemsche Tale is nu beschikbaar als teksteditie. Dit belangwekkende handschrift over de Nederlandse taal getuigt van een verbazend levendige taalcultuur in het achttiendeeeuwse zuiden van ons taalgebied. De anonieme auteur, vermoedelijk een onderwijzer uit Frans-Vlaanderen, zet in dit taalbeschouwende werk op een boeiende wijze zijn visie op de taaleenheid in noord en zuid uiteen. Thema's als spelling, onderwijs, bastaardwoorden en de Franse invloed komen daarbij uitgebreid aan bod. Voortbouwend op het werk van taalkundige voorgangers als Andries Stéven en Lodewijk Meijer roept deze voorloper van J.B. Verlooy op tot een algehele 'herstellinge der moedertale' in de Zuidelijke Nederlanden.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.