Structuur en textuur. Thema en cohesie in Nederlandse expositorische teksten.

De auteur ontwerpt een model waarmee de mechanismen onderzocht kunnen worden die een tekst 'tekstualiteit', d.w.z. 'structuur en textuur', geven. Hij bespreekt daarvoor de tekst-creƫrende factor die bestaat uit de interactie van de lexicale cohesie van een tekst en de perspectivering, of, in de terminologie van de Praagse School, de Thema-Rema-organisatie van de zin. Uitgaande van het idee dat een coherente tekst samenhang vertoont op het gebied zowel van de verwoording als van de presentatie in zinnen, onderzoekt de auteur de verhouding tussen de opeenvolgende Thema-Rema-verdelingen en de cohesieve verbanden in de tekst. Het onderzoek omvat drie componenten: een zinsgrammaticale, een tekstgrammaticale en een toegepaste. Daartoe is gekozen voor het onderzoekskader van het functionalisme van Halliday.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.