Van Madelgijs tot Malagis. Een bundel opstellen verzameld n.a.v. de tachtigste verjaardag van Gilbert de Smet,

Van Madelgijs tot Malagis. Een bundel opstellen verzameld n.a.v. de tachtigste verjaardag van Gilber

De Schutter, Georges en Goossens, Jan (red.)

Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde
2002
ISBN 978-90-72474-47-6
€ 12
  Bestel
De Malagis is een laatmiddeleeuwse Hoogduitse versie van een ridderroman die teruggaat op een Middelnederlands voorbeeld. Van dat laatste zijn enkel fragmenten bewaard gebleven. Ter gelegenheid van de recente uitgave van het handschrift door Annegret Haase, Bob W. Th. Duijvestijn, Gilbert A.R. de Smet en Rudolf Bentzinger organiseerde de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde op 26 september een bescheiden symposium, mede ter ere van em. prof. dr. G.A.R. de Smet, die een drijvende kracht is geweest achter de onderneming. Het woord werd er gevoerd door vier specialisten uit Belgiƫ, Duitsland en Nederland: Bob Duijvestijn, Jef D. Janssens, Martin J. Schubert en Bart Besamusca. Deze bundel brengt, behalve een tekst van G.A.R. de Smet, die als een inleiding tot de hele problematiek kan gelden, de uitgeschreven versies van de lezingen. Een groot aantal aspecten van de Madelgijs-Malagis-studie wordt behandeld: de plaats van de grotendeels verdwenen Middelnederlandse versie in de West-Europese cultuurkring; de literair-historische plaats van het werk, met aandacht voor de culturele en literaire relaties tussen de Nederlanden en het Midden- en Hoogduitse gebied; de literair-historische waarde van de Nederlands-Hoogduitse Madelgijs-Malagis; de appreciatie van het werk vanaf zijn ontstaan tot heden; de relatie tussen de taal van het Middelnederlandse origineel en die van de omzetting in een Middelhoogduits dialect; de studie van specifieke cultuurhistorische onderwerpen zoals die zich in de Madelgijs/Malagis manifesteren (o.a. de humor).
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie van uw keuze kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.