De KANTL en Europese academies betuigen steun aan Oekraïne, haar burgers en academische instellingen

ALLEA, de Europese Federatie van Academies van Wetenschappen en Geesteswetenschappen, reageert geschokt en bedroefd op de militaire inval van Rusland in Oekraïne. We roepen de Russische regering op om de internationale verdragen inzake de bescherming van burgers en culturele artefacten te respecteren en uiten onze diepe bezorgdheid over de veiligheid van onze academische collega's.

Ook de Europese Alliantie van Academies veroordeelt de oorlog tegen Oekraïne. De transnationale alliantie nodigt Oekraïense kunstacademies uit om zich aan te sluiten en roept op tot dialoog met kunstenaars in Rusland en Wit-Rusland.

ALLEA wijst op het gevaar voor Oekraïense wetenschappelijke instellingen, academici en internationale onderzoekssamenwerkingen en heeft haar volledige solidariteit en steun betuigd aan ons Oekraïense lid, de National Academy of Sciences of Ukraine. We erkennen ook dat leden van de Russische wetenschappelijke gemeenschap, die zich hebben uitgesproken tegen de huidige agressie, eveneens bedreigd kunnen worden. In het belang van het waarborgen van de academische vrijheid en de autonomie van wetenschap en onderzoek zullen we de situatie nauwlettend volgen en overwegen om passende maatregelen te nemen ter ondersteuning van onze Oekraïense aangesloten academie, haar fellowship en de academische gemeenschap.

Er is geen legitimiteit voor de acties die zijn ondernomen om de vrede, stabiliteit en autonomie van de Oekraïense natie te saboteren. In deze moeilijke tijden komen we op tegen de flagrante aanvallen van de Russische regering tegen een soevereine staat, tegen de democratie en tegen onschuldige mensen.

ALLEA is de Europese Federatie van Academies van Wetenschappen en Geesteswetenschappen, die meer dan 50 academies uit meer dan 40 landen in Europa vertegenwoordigt. Sinds de oprichting in 1994 spreekt ALLEA namens haar leden op de Europese en internationale podia, promoot ze wetenschap als een wereldwijd publiek goed en faciliteert ze wetenschappelijke samenwerking over grenzen en disciplines heen. Samen met haar Member Academies werkt ALLEA aan het verbeteren van de voorwaarden voor onderzoek, het verstrekken van het beste onafhankelijke en interdisciplinaire wetenschapsadvies en het versterken van de rol van de wetenschap in de samenleving. Daarbij kanaliseert ze de intellectuele uitmuntendheid en ervaring van Europese academies ten voordele van de onderzoeksgemeenschap, besluitvormers en het publiek.

Europese Alliantie van Academies

Ook de Europese Alliantie van Academies veroordeelt de oorlog tegen Oekraïne en waarschuwt voor polarisatie, met name wat betreft de vraag hoe om te gaan met Russische en Wit-Russische kunstenaars die zich publiekelijk tegen de oorlog opstellen. Ondanks dit kritieke punt is de Europese Alliantie van Academies het met een grote meerderheid eens geworden over de veroordeling van de oorlog van Poetin en verklaart zij zich solidair met de bevolking van Oekraïne.

De European Alliance of Academies nodigt Oekraïense kunstacademies en culturele instellingen uit om zich bij de pan-Europese alliantie aan te sluiten. Russische en Wit-Russische kunstenaars en academici die hun stem verheffen tegen de oorlog met groot persoonlijk risico, worden ook uitgenodigd om lid te worden van de European Alliance of Academies. Ze hebben onze solidariteit. Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn belangrijker dan ooit en daarom uit de alliantie haar dankbaarheid voor en solidariteit met alle kritische journalisten. Politieke en economische sancties die zich uitstrekken tot het domein van het maatschappelijke middenveld en tot de artistieke en academische sfeer, moeten in plaats daarvan worden opgelost door middel van een kritische dialoog. Dit is altijd de juiste handelwijze geweest en dat moet ook zo blijven. Een mondiale gewapende krachtmeting kan gemakkelijk onze hele beschaving in één keer vernietigen.

De European Alliance of Academies zet zich in voor culturele eenheid en transnationale solidariteit. Op initiatief van Jeanine Meerapfel, voorzitter van de Akademie der Künste in Berlijn, werd dit Europese vredesproject in oktober 2020 opgericht. In het oprichtingsmanifest staat: 'Kunst en cultuur zijn essentieel voor een functionerende democratie en voor sociale cohesie. Wij staan ​​voor de vrijheid van de kunsten als voorwaarde voor onze culturele, sociale en politieke manier van leven. De onafhankelijkheid van artistieke posities en instellingen van politieke, nationale en religieuze voorschriften is het fundament van de democratie.'

De European Alliance of Academies heeft momenteel 67 leden. De structuur, die zich tot dusver heeft geconcentreerd op de lidstaten van de EU, wordt vanaf nu uitgebreid tot geografisch Europa.