KANTL en Europese academies bezorgd over medische zorg voor vluchtelingen

ALLEA, het netwerk van Europese Academies, roept de EU op om meer aandacht te hebben voor medische zorgverlening aan vluchtelingen. De KANTL maakt deel uit van ALLEA en schaart zich achter de oproep.

ALLEA, het netwerk van All European Academies, klaagt in een officiële mededeling aan dat de medische zorgverlening aan vluchtelingen tijdens de coronacrisis over het hoofd wordt gezien. Door een gebrek aan basiszorg en de zorgwekkende omstandigheden in overbevolkte vluchtelingenkampen dreigt de situatie voor vluchtelingen en gedwongen migranten zeer gauw kritiek te worden.

ALLEA wijst in de mededeling op de kwetsbare positie van vluchtelingen, die massaal dreigen besmet te worden met virale en andere ziekten als COVID-19. Samen met de Federation of European Academies of Medicine pleit ALLEA voor een bredere en makkelijker bereikbare gezondheidszorg voor gedwongen migranten, die minstens toegang moeten krijgen tot elementaire basiszorg en noodzorg in crisissituaties.

De KANTL deelt deze bezorgdheid met haar Europese zusteracademies. Ze steunt en onderschrijft de oproep van ALLEA dan ook ten volle.

Lees de mededeling van ALLEA (in het Engels) hier. Lees het volledige rapport waarop de mededeling gebaseerd is (eveneens in het Engels) hier.

[bericht van 6 mei 2020]