Boekvoorstelling: ‘Die storie van Afrikaans’ door Wannie Carstens

Op 22 mei wordt in de KANTL Die storie van Afrikaans voorgesteld, een tweedelig werk over de geschiedenis van het Afrikaans. Jacques Van Keymeulen (emeritus UGent) gaat in gesprek met mede-auteur Wannie Carstens.

Het Afrikaans is niet zomaar ontstaan. Het is doorheen de jaren, onder invloed van verschillende factoren, gevormd en geslepen tot wat het nu is. In het standaardwerk Die storie van Afrikaans: uit Europa en van Afrika. Biografie van ʼn taal wordt de weg die het Afrikaans heeft afgelegd uitvoerig beschreven.

 

Deel 1

Die storie van Afrikaans is een uitgebreide biografie van het Afrikaans zoals het zich heeft ontwikkeld in drie continenten: in Europa (waar de ontwikkeling van het Nederlands als de basisvorm van het Afrikaans gedocumenteerd en geïllustreerd wordt), in Afrika (waar het 17de-eeuwse Nederlandse dialect na verloop van tijd, onder invloed van de verschillende sociohistorische omstandigheden en van verschillende talen waaronder Khoi en San, uiteindelijk uitgroeide tot het volwaardige Afrikaans) en in Azië (waar de taal van de slaven het opkomende Afrikaans heeft gemodelleerd tot haar huidige vorm).

De auteurs bieden aan de hand van vele illustraties een nieuwe, meer omvattende en inclusieve kijk op het complexe verleden van het Afrikaans.

Deel 1 van Die storie van Afrikaans door W.A.M. Carstens & E.H. Raidt verscheen in 2017 bij Protea Boekhuis, Pretoria en kost R450 (30 euro).

 

Deel 2

Het Afrikaans heeft zich, onder invloed van bepaalde historische omstandigheden in Zuid-Afrika, ontwikkeld tot een volwaardige taal. Deel 2 van dit werk (een lijvig boek van bijna 1200 pagina's) vertelt hoe dit proces is verlopen, welke historische gebeurtenissen van belang zijn geweest en hoe deze gebeurtenissen hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het Afrikaans, haar erkenning als officiële taal en ten slotte haar verheffing tot standaardtaal. Er wordt ook aandacht besteed aan hoe de acties van sprekers van het Afrikaans de taal hebben geschaad, en aan de positie van het Afrikaans vandaag. Ten slotte wordt er gespeculeerd over waar het met het Afrikaans naartoe gaat. Het boek richt zich op het verleden, het heden en de toekomst van het Afrikaans, en is in die zin een unicum in de literatuur over deze taal.

Deel 2 van Die storie van Afrikaans door W.A.M. Carstens & E.H. Raidt verscheen in 2019 bij Protea Boekhuis, Pretoria en kost R750 (45 euro).

 

Over de auteur

Professor Wannie Carstens is de tweede bekleder van de leerstoel ‘Zuid-Afrika: Talen, literaturen, culturen en maatschappij’ aan de Universiteit van Gent. Hij is buitengewoon hoogleraar (met emeritaat) aan de Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Zuid-Afrika.

 

Programma

17:00 Verwelkoming door Willy Vandeweghe (vast secretaris KANTL)

17:10-18:00 Jacques Van Keymeulen (Emeritus UGent) gaat in gesprek met Wannie Carstens

18:00-18:15 Gesprek met het publiek

18:15 Receptie

 

Praktische info

Datum: woensdag 22 mei 2019, 17:00
Locatie: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent
De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst. Dat kan door te bellen naar 09 265 93 40 of te mailen naar secretariaat@kantl.be.

In samenwerking met SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

  Deel deze pagina