‘De norm, niet meer normaal?’ (podcast)

Een tweedelige podcast door Anke Verschueren.

 

In Nederland en Vlaanderen mag het dan niet goed gesteld zijn met de studie neerlandistiek, in het buitenland is Nederlands studeren wel nog populair. Ieder jaar volgen ongeveer 13.000 universiteitsstudenten een of andere opleiding Nederlands als Vreemde Taal (NVT), verspreid over zowat 135 universiteiten in meer dan 40 landen.

De gedachte dat die studenten Standaardnederlands willen leren om dan vast te stellen dat het Standaardnederlands hier steeds minder gebruikt wordt, leidt onherroepelijk tot een emotioneel geladen discussie over taalnormen en taalvariatie.

  • In de eerste aflevering reflecteren studenten neerlandistiek uit binnen- en buitenland over het Standaardnederlands. Over het (vermeende) elitaire karakter ervan, over het ervaren verschil tussen gesproken en geschreven Nederlands in Vlaanderen, over het Nederlands dat de studenten willen leren…
  • In de tweede aflevering gaan Lut Missinne en Stef Grondelaers, twee uitgesproken stemmen in het debat, dieper in op de (nood)zaak van het Standaardnederlands.

Deze podcast werd gemaakt voor de Week van het Nederlands en is een productie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren met de steun van de Universität Münster en de Universität zu Köln.

 

Meer over de sprekers:

Anke Verschueren (1994) neemt haar grote liefde, de taal, overal mee naartoe. Van papier naar podium naar podcast. Ze heeft een masterdiploma Nederlands en studeert nu Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Ze werd derde in de txt-on-stagewedstrijd Naft voor Woord 2017 en ging op Das Mag Zomerkamp. In haar vrije tijd bewerkt ze Middelnederlandse literatuur tot luisterverhalen, doet ze stemmenwerk voor reclamespotjes en zingt ze. Recent maakte ze in opdracht van de KANTL en Vlaams-Nederlands huis deBuren de fel gesmaakte podcast Canonconversaties.

 

Lut Missinne (1960) is hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster. Zij doceert twintigste-eeuwse Nederlandse letterkunde en het vak ‘vertaalgeschiedenis en vertaalwetenschap’. Ze is programmaverantwoordelijke van de Masterstudie Niederländisch-Deutsch: Literarisches Übersetzen und Kulturtransfer/Interdisziplinäre Niederlandistik. Ze verrichtte onderzoek naar de receptie van Nederlandse literatuur in Duitse vertaling en naar culturele bemiddelaars tussen Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Momenteel staan reisliteratuur, autobiografische literatuur en autofictie in haar onderzoek centraal. Ze is lid van tal van genootschappen en literaire jury’s: Ons Erfdeel, Jan Campertstichting, VSB-Poëzieprijs, Grote Prijs der Nederlandse letteren… Sinds 2020 is Lut Missinne lid van de Koninlijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren.

 

Stefan Grondelaers (1966) is universitair docent Sociolinguïstiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2000 promoveerde hij op een proefschrift waarin hij aantoonde dat het er in Er staat een paard in de gang wel degelijk iets betekent, en dat je met dat kleine, lastige woordje kan bewijzen dat Belgisch en Nederlands Nederlands een erg verschillende “syntactische motor” hebben. Het afgelopen decennium heeft Grondelaers variatie en verandering in het Nederlandse en het Belgische Standaardnederlands bestudeerd, vooral op basis van experimenteel onderzoek naar de prestige-associaties van Tussentaal (in Vlaanderen) en van regionale en etnische accentvariëteiten (in Nederland). Met Grondelaers’ werk is een belangrijke valorisatiedimensie verbonden: hij adviseerde de Nederlandse Taalunie en de Belgische en Nederlandse publieke en regionale omroepen over hoe ze kunnen omgaan met de uitdaging van een sterk verander(en)de standaardtaalrealiteit.

  Deel deze pagina