KANTL vraagt opnieuw aandacht voor precaire academische vrijheid in Hongarije

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) vraagt opnieuw aandacht voor de precaire academische vrijheid in Hongarije, die steeds meer onder druk staat. De KANTL sluit zich daarmee aan bij het standpunt van ALLEA (de vereniging van Europese Academies) en betuigt met dat standpunt mee steun aan de Hongaarse Academie van Wetenschappen (MTA).

{entry_title}

Met een nieuwe brief aan de bevoegde overheden vraagt de KANTL aandacht voor een recente beslissing van het Hongaarse parlement om academisch onderzoek voortaan onder rechtstreekse controle van de overheid te plaatsen. Die maatregel wordt beschouwd als een nieuwe poging om de vrijheid van onderzoek en wetenschap in Hongarije ongedaan te maken.

De brief van de KANTL wordt hieronder weergegeven.

 

Gent, 15 juli 2019

 

Aan de Minister-President van Vlaanderen
Aan de Vlaamse Minister voor Onderwijs
Aan de Vlaamse Minister voor Werk, Economie, Innovatie en Sport, bevoegd voor het beleidsdomein wetenschap
 
Aan de Eerste Minister van België
Aan de Minister van Buitenlandse en Europese Zaken
Aan de Minister van Begroting en van Ambtenaren­zaken, belast met de Nationale Loterij en Weten­schaps­beleid
 
Waarde excellenties
 
Met dit schrijven vragen we uw aandacht voor de precaire academische vrijheid in Hongarije, die zowel in de universiteiten als in de onderzoeksinstituten aldaar onder druk staat.
 
De koepelorganisatie van alle Europese academies ALLEA heeft in een recente brief aan al haar leden nogmaals haar grote bezorgdheid uitgedrukt over de aanhoudende en voortschrijdende aantasting van de vrijheid van onderwijs en onderzoek in Hongarije.
Als lid van ALLEA staan we erop die informatie met u te delen. U vindt het standpunt van ALLEA hier als bijlage bij deze brief.
 
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) nam in dit debat zelf ook al duidelijk stelling, naar aanleiding van zorgwekkende hervormingen binnen onze Hongaarse zusteracademie. Ook van dat standpunt voegen we een kopie bij deze brief.
 
Mogen wij u met aandrang vragen om op alle fronten waar deze materie besproken wordt, het belang van het vrijwaren van de academische vrijheid in Hongarije te verdedigen?
 
Met beleefde groeten
 
Namens de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren
 
Willy Vandeweghe - Vaste Secretaris
Leen Van Dijck - Voorzitter
Frank Willaert - Ondervoorzitter
Wim Vandenbussche - Bestuurder
Erik Vlaminck - Bestuurder
Bert Van Raemdonck - Directeur
  Deel deze pagina