KANTL wordt Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

De Vlaamse regering heeft zopas een nieuw decreet aangenomen in verband met de KANTL. Naast een aantal bestuurlijke aanpassingen en een nieuwe formulering van onze taken en missie, is een kleine wijziging van onze naam het meest opvallende gevolg van dat nieuwe decreet.

{entry_title}

Met de nieuwe wettekst worden enkele aspecten uit het vroegere decreet (van 1980) aan onze huidige werking aangepast. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke als organisatorische elementen.

Inhoudelijk werden enkele van onze traditionele kerntaken geherformuleerd, terwijl er ook enkele nieuwe werkingselementen als bijkomende kerntaken werden vastgelegd. Tot die nieuwe kerntaken behoren o.m. onze brede publiekswerking en de zorg voor de literaire canon.

Het genootschap van de KANTL kan voortaan worden uitgebreid tot 40 leden, in plaats van 30. De vast secretaris, de voorzitter en de ondervoorzitter worden voortaan aangesteld voor maximaal twee termijnen van telkens vier jaar.

Voor het eerst sinds 1972 is er ook een wijziging van onze naam: 'taal- en letterkunde' wordt voortaan 'taal en letteren'. De reden daarvoor is dat de KANTL zich vandaag toelegt op taal en letteren, wat ruimer is dan enkel taalkunde en letterkunde. Daarmee stroomlijnt de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (waarvan de verkorting tot KANTL ongewijzigd blijft) haar naamgeving met gelijkaardige academies.

Wie dat wenst kan het nieuwe decreet hier als pdf downloaden. De tekst is ook terug te vinden in het Belgisch Staatsblad (als HTML).

  Deel deze pagina