leden en ereleden

De leden van het Academiegenootschap zijn gerenommeerde auteurs, taalkundigen en literatuurwetenschappers.

De Academie bestaat uit maximaal 40 leden en een onbepaald aantal ereleden.

De leden zijn academici, auteurs en personen die in België actief zijn in het domein van de Nederlandse taal en letteren, door hun functie of door aanwe­zigheid in het publieke debat. De leden hebben een aantoonbare verdienste die verband houdt met de missie van de Academie.

De ereleden zijn ofwel ex-leden ofwel academici, auteurs en personen die in het buitenland actief zijn in het domein van de Nederlandse taal en letteren.

Het Academiegenootschap debatteert over taalkundige en letterkundige onderwerpen en stelt wetenschappelijke en literaire publicaties aan elkaar voor. De Academieleden vormen ook de jury's die de Academieprijzen uitreiken, ze bepalen het beleid van de KANTL en geven impulsen voor de publicaties en publiekswerking van de KANTL.

Gewone leden
Buitengewone leden
Binnenlandse ereleden
Buitenlandse ereleden