Missinne, Lut

Lut Missinne (1960) is hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster. Zij doceert twintigste- en eenentwintigste-eeuwse Nederlandse letterkunde en het vak ‘vertaalgeschiedenis en vertaalwetenschap’. Ze is programmaverantwoordelijke van de Masterstudie Interdisziplinäre Niederlandistik Literarisches Übersetzen Niederländisch-Deutsch und Kulturtransfer. Ze verrichtte onderzoek naar de vertaling en receptie van Nederlandse literatuur in Duitse vertaling en naar culturele bemiddelaars tussen Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Momenteel staan reisliteratuur, autobiografische literatuur en autofictie in haar onderzoek centraal. Ze is sinds 2019 hoofdredacteur van het tijdschrift Internationele Neerlandistiek. Ze is lid van tal van genootschappen en literaire jury’s: Ons Erfdeel, Jan Campertstichting, VSB-Poëzieprijs, Grote Prijs der Nederlandse letteren…

Selectieve bilbiografie

Monografieën

· L. Mensing & L. Missinne. Wege nach Translantis. Leitfaden für Übersetzer: Niederländisch – Deutsch. Münster e.a.: Waxmann 2020.

· L. Missinne. Oprecht gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse literatuur na 1985. Nijmegen: Vantilt 2013. 

· L. Missinne. Kunst en leven, een wankel evenwicht. Ethiek en esthetiek. Prozaopvattingen in Vlaamse tijdschriften en weekbladen tijdens het interbellum (1927-1940). Leuven/Amersfoort: Acco 1994. www.dbnl.org/tekst/miss003kuns01_01/

Redacteurschappen

· L. Missinne, K. Sarkowsky, M. Wagner-Egelhaaf (Red.). Beyond Endings. Past Tenses and Future Imaginaries. European Journal of Life Writing. Vol. 9 (2020).

· L. Missinne, R. Schneider & B. Van Dam (Red.). Grundthemen der Literaturwissenschaft: Fiktionalität. Berlin: De Gruyter 2020.

· L. Missinne & J. Grave (Red.). Tussen twee stoelen,  tussen twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer. Gent: Academia Press 2018 [Lage Landen Studies 10]. www.oapen.org/search?identifier=1000509

· A. E. Martin, L. Missinne & B. van Dam (Red.). Travel Writing in Dutch and German, 1790–1930. Modernity, Regionality, Mobility. New York e.a.: Routledge 2017 [Routledge Research in Travel Writing 14].

· J. Bundschuh-van Duikeren, L. Missinne & J. Konst (Red.). Grundkurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden I. 12 Texte – 12 Zugänge. Münster: LIT Verlag 2014.

· J. Bundschuh-van Duikeren, L. Missinne & J. Konst (Red.). Grundkurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden II. Primärtexte in Auswahl und deutscher Übersetzung. Münster: LIT Verlag 2014.

· L. Missinne & G. Busse (Red.). Het Bureau. Ein Abend mit J.J. Voskuil. Münster: Waxmann 2011 [Niederlande-Studien, Beiheft 4].

· L. Missinne & G. Busse (Red.). Karel van het Reve. Das Rätsel der Lesbarkeit. Münster: Waxmann 2011 [Niederlande-Studien, Beiheft 5].

· L. Missinne & H. Vandevoorde (Red.). Gerard Walschap. Regionalist of Europeeër? (1922-1940). Antwerpen/Apeldoorn: Garant 2007.

· Gerard Walschap. Over Emile Verhaeren. (annotatie, vertaling en commentaar L. Missinne & D. Gullentops). Antwerpen: GeWag 2007.

· H. Eickmans & L. Missinne (Red.). Albert Vigoleis Thelen. Mittler zwischen Sprachen und Kulturen. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann 2005 [Niederlande-Studien 38].

· L. Missinne & L. Geeraedts (Red.). Guido Gezelle, Zehn Zeilen und ein Zauberschlag. Guido Gezelle (1830-1899), Priester, Lehrer und Dichter. Münster: Waxmann 2000 [Niederlande-Studien, Kleinere Schriften, 7].

· Gerard Walschap. Links geboren. (annotaties en nawoord L. Missinne). Antwerpen: Gerard Walschap Stichting 1999.

· L. Missinne & L. Geeraedts (Red.). Paul van Ostaijen. Die Avantgarde und Berlin, Münster: Waxmann 1998 [Niederlande-Studien, Kleinere Schriften, 4].

· L. Missinne & L. Geeraedts (Red.). Louis Paul Boon - eine Doppelbegabung. Münster: Waxmann 1996 [Niederlande-Studien, Kleinere Schriften, 2]