Brems, Hugo

Hugo Brems (Heverlee, 1944) studeerde aan de K.U.Leuven en promoveerde er in 1973 tot doctor in de Germaanse filologie. Hij was tot 2009 gewoon hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de K.U.Leuven en van 1981 tot 2005 docent aan de K.U. Brussel.

Zijn onderzoek betreft vooral de Nederlandse literatuur na de Tweede Wereldoorlog: de poëzie, de relatie tussen literatuur en kunst en de literatuurgeschiedenis. Zijn belangrijkste boekpublicaties zijn ‘Lichamelijkheid in de experimentele poëzie. Bijdrage tot de karakterisering en de literair-historische situering van de moderne Nederlandse poëzie, 1950-1960’ (1976), ‘De dichter is een koe. Over poëzie’ (1991), ‘Een zangwedstrijd. Over literatuur en macht’ (1994), ‘Herman de Coninck, De gedichten. Samengesteld en ingeleid door Hugo Brems’ (1998) en ‘Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005’ (2006).

Daarnaast is hij redactielid van ‘Spiegel der Letteren’, ‘Dietsche Warande & Belfort’ en van het ‘Kritisch Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur’. Hij schreef talloze recensies, vooral van hedendaagse poëzie, stelde bloemlezingen samen, was jurylid van talrijke literaire prijzen en was voorzitter van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en van de Commissie Poëzie en Essay van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Hij werd bekroond met onder meer de Dirk Martensprijs van de stad Aalst (1987), de Interprovinciale Prijs voor Essay (1992), de Vlaamse Cultuurprijs voor kritiek en essay (1994), en de dr. Wijnaends Francken Prijs van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden (1997).

Selectieve bibliografie

Brems, Hugo (1976). ‘Lichamelijkheid in de experimentele poëzie. Bijdrage tot de karakterisering en de literair-historische situering van de moderne Nederlandse poëzie, 1950-1960’. Hasselt: Heideland-Orbis.

Brems, Hugo (1991). ‘De dichter is een koe. Over poëzie’. Amsterdam: Arbeiderspers.

Brems, Hugo (1994). ‘Een zangwedstrijd. Over literatuur en macht’. Leuven: Davidsfonds/Clauwaert.

Brems, Hugo (1998, red.). ‘Herman de Coninck, De gedichten. Samengesteld en ingeleid door Hugo Brems’. Amsterdam: Arbeiderspers.

Brems, Hugo (2006). ‘Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005’. Amsterdam: Bert Bakker.