Daelemans, Walter

Walter Daelemans (Deurne, 1960) studeerde Germaanse filologie (specialisatie Algemene Taalwetenschap) te Antwerpen en Leuven (1978-1982) en Psycholinguïstiek te Leuven (1982-1983). Vanaf 1984 richtte hij zich op de Computertaalkunde, vooral voor het Nederlands. Hij werkte als onderzoeker in projecten aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1984-1985), en aan het AI-LAB van de Vrije Universiteit Brussel (1986-1989). In 1987 promoveerde hij te Leuven onder leiding van prof. dr. F. G. Droste en prof. dr. G. A. M. Kempen (Nijmegen) tot doctor in de Taalkunde met een proefschrift over een computermodel van de morfofonologie van het Nederlands en toepassingen ervan in de taaltechnologie.  In 1989 werd hij docent Computertaalkunde en Artificiële Intelligentie aan de Universiteit van Tilburg (1996 hoofddocent, 2003 hoogleraar) en vanaf 1990 werkte hij ook deeltijds (vanaf 1999 voltijds) aan de Universiteit Antwerpen als docent Computertaalkunde (1992 hoofddocent, 1999 hoogleraar, 2006 gewoon hoogleraar). In Tilburg richtte hij de ILK onderzoeksgroep op (Induction of Linguistic Knowledge) en in Antwerpen was hij mede-oprichter van het CLiPS research centre. Hij was fellow bij het NIAS (Netherlands Institute for the Study of the Humanities and Social Sciences) te Wassenaar 1995-1996, en werd verkozen tot fellow van ECCAI (European Coordinating Committee for Artificial Intelligence) in 2003 en fellow van de ACL (Association for Computational Linguistics) in 2013. Hij was redactielid van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften in zijn vakgebied en oefent bestuursfuncties uit in diverse wetenschappelijke verenigingen en programmacommissies. Hij was mede-oprichter van SIGNLL (Special Interest Group on Natural Language Learning) een internationale organisatie onder de vleugels van de Association for Computational Linguistics die onder meer een jaarlijkse internationale conferentie organiseert.  Succes met competitieve projectacquisitie bij verschillende onderzoeksfondsen liet hem toe bloeiende onderzoeksgroepen uit te bouwen op het gebied van computertaalkunde voor het Nederlands. Hij is promotor van meer dan twintig doctoraten in Tilburg, Eindhoven en Antwerpen. Zijn onderzoek richt zich op het gebruik van zelflerende technieken (“data mining”) voor de ontwikkeling van modellen van taalverwerving en taalverwerking, en toepassingen van dergelijke modellen in de taaltechnologie (“text mining”). Een meer recente onderzoeksinteresse is Computationele Stilometrie, de analyse van stijl met computationele technieken, als onderdeel van de “Digital Humanities”.

Selectieve bibliografie

Daelemans, Walter & Antal van den Bosch (2005). ‘Memory-Based Language Processing’. Cambridge: Cambridge University Press.

Daelemans, Walter & Antal van den Bosch (2007). “Dat gebeurd mei niet: Computationele modellen voor verwarbare homofonen.” In: Dominiek Sandra et al. (red.), ‘Tussen Taal, Spelling en Onderwijs’. Gent: Academia Press, 199-210.

Daelemans, Walter & Véronique Hoste (2010, red.). ‘Evaluation of Translation Technology’. LANS 8/2009. Brussels: Academic and Scientific Publishers.

Daelemans, Walter & Antal van den Bosch (2010). “Memory-based learning”. In: A. Clark, C. Fox, and S. Lappin (red.), ‘Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing’. Oxford: Wiley-Blackwell Publishers, 154-179.

Daelemans, Walter (2013). “Explanation in Computational Stylometry”. In: Gelbukh Alexander (red.), ‘Computational Linguistics and Intelligent Text Processing’. Springer Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer, 451-462.

volledige bibliografie:
www.clips.ua.ac.be/~walter/publications.html