Vandenbussche, Wim

Wim Vandenbussche (Brugge, 1973) studeerde Germaanse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel en promoveerde er nadien onder de vleugels van Roland Willemyns met een studie van het taalgebruik van de lagere sociale klassen in het 19de-eeuwse Brugge. Na een pré- en postdoctorale loopbaan bij het FWO-Vlaanderen werd hij hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de VUB; naast colleges over de geschiedenis en de sociolinguïstiek van het Nederlands doceert hij daar nu algemene taalkunde en variatielinguïstiek. Zijn onderzoek is gericht op de historische sociolinguïstiek, en in het bijzonder op de sociale geschiedenis van het Nederlands in de 18de en 19de eeuw; ook taalplanning en taalvariatie behoren tot zijn interessesfeer. Hij is lid van diverse taalkundige genootschappen (Agder Academy of Sciences and Letters, Noorwegen; Commissie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde), tijdschriftredacties (Taal en Tongval, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis) en was mede-oprichter van het internationale Historical Sociolinguistics Network. Over zijn onderzoek publiceerde hij artikelen en geredigeerde bundels in binnen- en buitenland. Hij was gastdocent in Gent en Luik, Distinguished Visiting fellow op Queen Mary, University of London, en gastspreker op een ruim aantal internationale conferenties. Naast zijn academische bezigheden vervulde hij ook diverse bestuurs- en adviesfuncties, zowel binnen de universiteit als in sociaal-culturele verenigingen (August Vermeylenfonds, Plan International). Hij werd voor zijn werk bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten (Laureaat van de KVAB), de VUB (Ignace Vanderschuerenprijs) en de KANTL (Prijs voor Taalkunde).

Selectieve bibliografie

Deumert, Ana & Wim Vandenbussche (2003, red.). ‘Germanic Standardizations, past to present’. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. (480 pagina’s)

Elspaß, Stephan, Nils Langer, Joachim Scharlorth & Wim Vandenbussche (2007, red.). ‘Germanic Language Histories ‘from Below’ (1700-2000)’. Berlin/New York: Walter de Gruyter. (520 pagina’s)

Vandenbussche, Wim & Stephan Elspaß (2007, red.). ‘Lower Class Language Use in the 19th Century’. Berlin/New York: Walter de Gruyter. (= ‘Multilingua’ 26/2-3.) (161 pagina’s)

Vandenbussche, Wim, Ernst Hakon Jahr & Peter Trudgill (2013, red.). ‘Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments’. Oslo: Novus. (342 pagina’s)

Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (2014, red.). ‘Norms and Usage in Language History, 1600–1900’. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. (320 pagina’s)

volledige bibliografie:
homepages.vub.ac.be/~wvdbussc/publications.html