Joosen, Vanessa

Vanessa Joosen is hoogleraar Engelse literatuur en jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen. Ze studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Antwerpen en behaalde daarna een Master in Children’s Literature aan Roehampton University (Londen). Haar proefschrift behandelde intertekstuele verbanden tussen sprookjeskritiek en moderne bewerkingen in het Nederlands, Engels en Duits. In een eerste postdoctoraal project bestudeerde ze de vertalingen en receptie van de sprookjes van Grimm in het Nederlandse taalgebied, en droeg ze bij aan de ontwikkeling van een nieuwe geschiedenis van de Nederlandstalige jeugdliteratuur. Aan de Universiteit Tilburg was Vanessa Joosen vervolgens betrokken bij het opstarten van een Master Jeugdliteratuur en deed ze met een VENI-beurs onderzoek naar volwassenheid en ouderdom in kinderboeken. Van 2019 tot 2024 leidde ze aan de Universiteit Antwerpen het ERC-project “Constructing Age for Young Readers,” waar onderzoekers verschillende methodes inzetten om leeftijd in (jeugd)literatuur te bestuderen. In haar onderzoek verkent Vanessa Joosen verschillende domeinen, met telkens jeugdboeken als zwaartepunt: digital humanities, leeftijdstudies, onderzoek naar lezers, narratologie, sprookjes en vertalingen. Daarnaast recenseert Vanessa Joosen jeugdboeken voor De Standaard der Letteren en zat ze in verschillende jury’s, zoals De Gouden Uil, de Woutertje Pieterseprijs en De Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Ze is naast lid van de KANTL ook lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Selectieve bilbiografie

Joosen, Vanessa. Hoe oud is jong? Leeftijd en jeugdliteratuur. Antwerpen: Letterwerk, 2022.
Joosen, Vanessa. “Van kind naar kinship: De constructie van leeftijd in de literatuuropvattingen van Bart Moeyaert in de loop van zijn schrijverschap.” Spiegel der Letteren 63.1-2 (2021): 89-112.
Joosen, Vanessa. “Just listen? Silence, silencing, and voice in the aesthetics, reception, and study of children’s literature.” International Research in Children’s Literature 13.1(2020): 111–126.
Joosen, Vanessa. Adulthood in Children’s Literature. London: Bloomsbury, 2018.
Ghesquiere, Rita, Vanessa Joosen and Helma van Lierop, red. Een land van waan en wijs: Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur. Amsterdam: Atlas/Contact, 2014.
Joosen, Vanessa. Wit als sneeuw, zwart als inkt: De sprookjes van Grimm in de Nederlandstalige literatuur. Leuven: LannooCampus, 2012.
Joosen, Vanessa. Critical and Creative Perspectives on Fairy Tales: An Intertextual Dialogue between Fairy–Tale Scholarship and Postmodern Retellings. Detroit: Wayne State University Press, 2011.
Joosen, Vanessa, and Katrien Vloeberghs. Uitgelezen jeugdliteratuur. Leuven: Lannoo Campus, 2008.