Geeraerts, Dirk

Dirk Geeraerts (Leuven, 1955) is emeritus hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de KU Leuven, waar hij in 1981 een doctoraat in de Germaanse Filologie behaalde, en waar hij sinds 2000 leiding gaf aan de onderzoeksgroep Quantitative Lexicology and Variational Linguistics. In eerdere fases van zijn carrière was hij redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, en doceerde hij Nederlandse taalkunde aan de vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden en aan de campus Kortrijk van de KU Leuven. Zijn wetenschappelijke specialisatie ligt op het terrein van de lexicale semantiek en de lexicologie, met bijzondere methodologische aandacht voor de empirische onderbouwing van de woordenschatbeschrijving en met specifieke descriptieve belangstelling voor het samenspel van sociale en lexicale variatie. Het theoretische kader van zijn werk is de Cognitieve Linguïstiek, een stroming in de taalkunde die hij mee heeft helpen uitbouwen, o.a. als oprichter van het tijdschrift ‘Cognitive Linguistics’ en als hoofdredacteur van Cognitive Linguistics Research, een door Mouton de Gruyter uitgegeven boekenreeks. Zijn lexicologische specialisatie heeft ook een toegepaste kant: hij lag aan de basis van de eerste digitale versie van de Grote Van Dale (2000) en hij was hoofdredacteur van de 14e editie van dat woordenboek (2005).

Selectieve bilbiografie

Geeraerts, Dirk (1985). ‘Paradigm and Paradox. Explorations into a Paradigmatic Theory of Meaning and its Epistemological Background.’ Leuven: Universitaire Pers.Geeraerts, Dirk (1989). ‘Wat er in een woord zit. Facetten van de lexicale semantiek’. Leuven: Peeters.

Geeraerts, Dirk, Stefan Grondelaers & Peter Bakema (1994). ‘The Structure of Lexical Variation. Meaning, Naming, and Context.’ Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Geeraerts, Dirk (1997). ‘Diachronic Prototype Semantics. A Contribution to Historical Lexicology.’ Oxford: Clarendon Press.

Geeraerts, Dirk, Stefan Grondelaers & Dirk Speelman (1999). ‘Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Een onderzoek naar kleding- en voetbaltermen.’ Amsterdam: Meertens Instituut.

Geeraerts, Dirk (2006). ‘Words and Other Wonders. Papers on Lexical and Semantic Topics.’ Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Geeraerts, Dirk & Hubert Cuyckens (red.) (2007). ‘The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics.’ New York: Oxford University Press.

Geeraerts, Dirk (2010). ‘Theories of Lexical Semantics.’ Oxford: Oxford University Press.

Geeraerts, Dirk (2018). ‘Ten Lectures on Cognitive Sociolinguistics.’ Leiden: Brill.

Geeraerts, Dirk, Dirk Speelman, Kris Heylen, Mariana Montes, Stefano De Pascale, Karlien Franco & Michael Lang (2024). ‘Lexical Variation and Change. A Distributional Semantic Perspective.’ Oxford: Oxford University Press.

Volledige bibliografie:
www.arts.kuleuven.be/ling/qlvl/people/pages/00003828