Leys, Odon

Leys Odon-Joseph, °Poperinge 15/O3/1927. Jeugdjaren te Oostvleteren. Lat.-Griekse humaniora St.-Stanislascollege Poperinge 1939-45. Germaanse Filologie Univ. Leuven 1945-49. Licentiaat 1949. Laureaat Universitaire Wedstrijd 1951. Legerdienst juni 1950-nov.1951 grotendeels in Duitsland. Aspirant NFWO 1952-54. Doctor 1954 (proefschrift “De bij- en beroepsnamen in de Westvlaamse oorkonden tot 1225”). Assistent Instituut v. Naamkunde Univ. Leuven (1954). Lesgever Duits, afd. Moderne Talen Handelshogeschool Univ.Leuven (1954). Colleges Nederlandse Naamkunde Fac. Wijsbegeerte en Letteren Univ. Leuven 1957. Docent (1960) en Gewoon Hoogleraar (1963) Duitse Taalkunde Fac.Wijsbegeerte en Letteren Univ.Leuven. Professeur extraord. UCL 1972-83, belast met de colleges Nederlandse Naamkunde. Studieverblijven Univ. Keulen (drie semesters 1967-68), MIT Cambridge Mass.(kort CRB-Fellowship oktober 1972), Univ. Stanford (oktober 1980). Lid van de Wissenschaftlicher Rat des Instituts f. Deutsche Sprache (Mannheim) 1968-99. Lid Koninklijke Academie Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent (vanaf 1970; voorzitter 1982 en 1992). Medeuitgever van de reeksen Sprache der Gegenwart (Düsseldorf) 1972-82 en Studien zur deutschen Grammatik (Tübingen) 1975-83; medeuitgever van de tijdschriften Naamkunde (Leuven-Amsterdam) 1960-77, Deutsche Sprache (Berlin) 1971-93, Leuvense Bijdragen (Leuven) 1975-95. Publicaties op het gebied van de naamkunde en van de Nederlandse en de Duitse taalkunde. Emeritus professor van de KULeuven 1992, binnenlands erelid van de Academie 2002. Grootofficier in de Leopoldsorde 1993,