Wat is de missie van de Academie?

De Academie profileert zich op het snijpunt van onderwijs, onderzoek en cultuur.

In het decreet van 3 oktober 2018 heeft de Vlaamse overheid de volgende kerntaken aan de KANTL toegewezen:

  1. zorgen voor bewaring, duurzaam beheer, ontsluiting en verrijking van taalkundige en literaire bronnen als erfgoed van de cultuurgemeenschap
  2. de onderzoeksresultaten in het domein van Nederlandse taal- en letterenstudie bekendmaken
  3. standpunten en adviezen over taal en letteren formuleren en uitdragen
  4. een dynamische literaire canon samenstellen, promoten en regelmatig aanpassen
  5. artistieke en wetenschappelijke prestaties erkennen door prijzen in te stellen
  6. publieksparticipatie in cultuur en wetenschap bevorderen door openbare activiteiten te organiseren
  7. het wetenschappelijke debat bevorderen door openbare colloquia, studiedagen en lezingen te organiseren
  8. bemiddelen tussen wetenschappelijke en culturele instellingen in het domein van de Nederlandse taal- en letterkunde
  9. deelnemen aan nationale en internationale interacademische samenwerking

Het decreet en de reglementen van de Academie werden in 2022 ook gepubliceerd en zijn via deze link te raadplegen.