platform voor de neerlandistiek

In de pers verschijnen er geregeld berichten over wat sommigen de ‘crisis in de neerlandistiek’ noemen. Het aantal nieuwe studenten dat kiest voor een studie neerlandistiek daalt, de populariteit van het vak Nederlands neemt af terwijl die van STEM-vakken toeneemt, het Engels blijft terrein winnen, en het beroep leerkracht wordt als minder aantrekkelijk ervaren dan vroeger. Hoog tijd om het tij te keren!

 

Als antwoord op de onheilsberichten werd er begin 2019, naar het voorbeeld van de Nederlandse Raad voor de neerlandistiek, een Platform voor de neerlandistiek opgericht.

 

Wie?

Dit platform, dat op initiatief van de KANTL werd opgericht, verenigt neerlandici van verschillende instellingen, en maakt zo overleg mogelijk tussen de opleidingen.

UGent: Yves T’Sjoen, Johan De Caluwe

KULeuven: Marc Van Vaeck, Freek Van de Velde, Hans Smessaert

VUBrussel: Hans Vandevoorde, Wim Vandenbussche, Rik Vosters

UAntwerpen: Dominiek Sandra, Kevin Absillis

KANTL: Frank Willaert, Willy Vandeweghe

 

Doel

- Het platform wil in de eerste plaats het debat aanzwengelen. Het wil de identiteit van de neerlandistiek en de inhoud en structuur van de opleiding opnieuw ter discussie stellen. Het wil zich bezinnen over de relatie tussen de universitaire neerlandistiek, het middelbaar onderwijs en de maatschappij.

- Het uiteindelijke doel van het platform is om tot een breed gedragen standpunt te komen omtrent de relevantie en toekomst van de neerlandistiek aan de Vlaamse universiteiten, en van het schoolvak Nederlands. En om, met vereende krachten, een plan voor versterking uit te denken.

 

Initiatieven

Het platform organiseerde op 11 oktober 2019 een succesvolle Studiedag neerlandistiek, waar academici, didactici en leerkrachten uit Vlaanderen en Nederland met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van de neerlandistiek.

Op deze pagina vindt u een verslag van dit evenement. U vindt er het programma, de bijdragen van de sprekers, en een slotbeschouwing met enkele aanbevelingen voor het beleid