Bernaerts, Lars

Lars Bernaerts (1980) doceert sinds 2014 moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Gent en doceerde voordien literatuurwetenschap aan de VUB (2010-2014). Zijn onderzoek en publicaties gaan voornamelijk over modern en hedendaags proza uit Nederland en Vlaanderen, experimentele literatuur, verteltheorie, cognitieve literatuurstudie en het literaire hoorspel. In zijn proefschrift, dat hij in 2008 verdedigde aan de UGent, onderzocht hij de retoriek van ‘waanzinnige’ vertellers in modern Nederlandstalig proza. Samen met Bart Vervaeck en Hans Vandevoorde richtte hij in 2009 het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur op en coördineert hij de boekenreeks van het SEL. Sinds 2019 is hij actief in het Vlaams Talenplatform, dat hij mee oprichtte en dat het talenonderwijs in Vlaanderen wil bevorderen. Hij is lid van de redactie van de Online Encyclopedia of Literary Neo-Avant-Gardes (www.oeln.net), het Algemeen Letterkundig Lexicon en Nederlandse Letterkunde.

Selectieve bilbiografie

Bernaerts, Lars (2022). ‘Totaalpakketten. De romancyclus in de Nederlandse literatuur – een verkenning in theorie en praktijk’, in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 138/2: 130-156.
Bernaerts, Lars & Jarmila Mildorf (eds.) (2021). Audionarratology: Lessons from Radio Drama. Columbus: The Ohio State University Press.
Bernaerts, Lars & Siebe Bluijs (red.) (2019). Luisterrijk der letteren. Hoorspel en literatuur in Nederland en Vlaanderen. Gent: Academia Press.
Bernaerts, Lars (2016). ‘De ludieke dimensie. Naoorlogse romanliteratuur door de lens van het spel’, in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 132/2: 106-125.
Bernaerts, Lars, Marco Caracciolo, Luc Herman & Bart Vervaeck (2014). ‘The Storied Lives of Non-Human Narrators’, in Narrative, 22/1: 68-93.
Bernaerts, Lars, Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck, (red.) (2012) Ivo Michiels intermediaal. Gent: Academia Press.
Bernaerts, Lars (2011). De retoriek van waanzin. Taalhandelingen, onbetrouwbaarheid, delirium en de waanzinnige ik-verteller. Antwerpen: Garant.

volledige bibliografie:
biblio.ugent.be/person/801001761821