Van Durme, Luc

Luc Van Durme is geboren in Zottegem in 1947. Hij is Licentiaat Germaanse Filologie (UG 1969), Doctor in de Letteren & Wijsbegeerte (UG 1982) met ‘Toponymie van Velzeke-Ruddershove en Bochoute’, lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 1984 en adviseur inzake straatnaamgeving voor het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en voor de stad Gent.
Hij is tevens grondlegger van het voormalige Gallo-Romeins Museum en gangmaker van het pluridisciplinair geconcipieerde ‘Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen’ in Velzeke.
Luc Van Durme heeft allerlei ambtelijke (Vroeg)middelnederlandse teksten uitgegeven en is auteur van diverse taalgrensstudiĆ«n zoals ‘Galloromaniae neerlandicae submersae fragmenta’, waarin de aanwezigheid van Romaans plaatsnamengoed in het huidige Vlaanderen niet enkel wordt gezien als het resultaat van een latiniseringsproces uit de Romeinse tijd, maar tevens als de neerslag van latere Romaanse migratiebewegingen.
Luc Van Durme is ook collega proximus van wijlen dr. M. Gysseling en als dusdanig onder meer voortzetter van diens ‘Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen’. De voltooiing van dit gigantisch grensoverschrijdend eenmansproject, waarvoor inmiddels ruim een kwart miljoen excerpten uit archivalische bronnen zijn verzameld en dat zowel wetenschap, lokaal onderzoek als administatie wil dienen, vraagt nu absolute prioriteit. Sinds 2003 wordt het ondersteund door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.